Konference 2016

konference
Trendy firemního vzdělávání

20. května 2016

Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Téma konference – Firemní vzdělávání

Jazyková škola jazz-com je specialistou na programy jazykového vzdělávání především pro firemní klientelu. Touto cestou se rozhodla podpořit oblast vzdělávání, ve které má jako škola největší zkušenosti, a které je součástí. Tedy programy firemního vzdělávání.

Fotografie z loňské konference

Program konference

Michaela Krausová

8:30 – 09:00
Michaela Krausová
Zahájení
Přivítání hostů a seznámení s programem

Ondřej Slabý

9:00 – 09:30
Mgr. Ondřej Slabý
Firemní vzdělávání a jeho dopad na úspěch
businessu

Mgr. Václav Novák, MBA

9:30 – 11:00
Mgr. Václav Novák, MBA
Řízení lidí není nukleární medicína

Anneliese Höbarth

11:30 – 12:30
Anneliese Höbarth
How to deal with change?

Adam Čížek

12:45 – 13:15
Adam Čížek
Role oddělení rozvoje a vzdělávání při zásadních změnách ve firmě

O konferenci řekli

Jan Holoubek

Setkání zástupců HR z regionálních podniků organizované paní Mgr. Michaelou Krausovou je jedinečnou příležitostí pro inspiraci, jak lépe pečovat o své interní zákazníky.

Michal Šusták

Konference je pro mne příjemným setkáním nositelů zajímavých myšlenek a konceptů z různého prostředí, které účastníky obohacuje a v lepším případě inspiruje.

Jitka Kottová

Konference je úžasnou příležitostí vyslechnout si zkušenosti, rady a doporučení  osobností, které stojí ve vedení významných firem a inspirovat se jejich příkladem. Zároveň je to skvělá platforma k výměně informací i příležitost vyzkoušet si v rámci workshopů své dovednosti.

Petr Kolář

Vzdělání je nejlepší investice, kterou může odpovědný člověk vážící si své svobody a důstojnosti učinit. Vzdělání nás posiluje, osvobozuje a zušlechťuje. Přeji organizátorům i účastníkům konference otevřenou mysl, a aby stejně jako v předchozím ročníku měli pocit uspokojeni z dobře investovaného času.

Petra Meškánová

Setkání a vzájemné sdílení s profesionály z oboru firemního vzdělávání – inspirativní téma – město Hluboká nad Vltavou, to je hned několik dobrých důvodů, proč se na konferenci pořádanou společností jazz-com s.r.o. těším. A jaké jsou ty Vaše?

Čestní hosté

 • Ing. Tomáš Jirsa, senátor parlamentu ČR a starosta města Hluboká nad Vltavou
 • RNDr. Jan Zahradník, 1. hejtman Jihočeského kraje a člen poslanecké sněmovny
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., děkan ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
 • Ing. Vratislav Kulhánek Dr. h.c. / Industrial Advisors
 • Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., vedoucí katedry obchodu a cestovního ruchu EF JU
 • Ing. Hana Šťastná, ředitelka regionální agrární komory Jihočeského kraje a členka zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou
 • Ing. Luděk Keist, ředitel úřadu JHK
 • Lenka Vohradníková, DiS. ředitelka Oblastní kanceláře České Budějovice
 • Barbora Schelová, Ph.D., ředitelka HR ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích a Osobnost HR 2012

workshop č. 1

Vnitřní nastavení jako klíč k naplnění osobních a profesních cílů

 • Které myšlenkové strategie ovlivňují naše jednání a s jakým výsledkem?
 • Jaký postoj k sobě sama a k druhým máme zaujmout, abychom své cíle naplnili?
 • Co všechno bychom měli zohlednit při správné definici cíle?
 • Na co konkrétně chci já v následujícím období zaměřit svou pozornost, aby můj život byl šťastný a naplněný?

Toto jsou stěžejní otázky, na které během workshopu najdete odpověď.

19. května 2016, 15:00 – 18:15, Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Workshop je součástí konference Trendy ve firemním vzdělávání ve třetím tisíciletí

Petra Meškánová

Workshop povede
Mgr. Petra Meškánová
Business trenér a certifikovaný kouč

Ivana Melenová

Ing. Ivana Melenová PH.D., ACC
Certifikovaný osobní a týmový kouč

Workshop č. 2

Jak žít ve změnách, a to nejen v roce plném změn

 • Vzorec změny a jak funguje v naší mysli.
 • Jak využít STOP efekt při zvládání změny?
 • Jak pracovat se sférou vlivu a se sférou zájmu?
 • Reaktivita a proaktivita při změně.
 • Jak poznáme, v jaké fázi změny se právě nacházíme?
 • Jak využít jednoduchou pomůcku – změnový kříž?
 • Jaká je souvislost mezi změnou a naší spokojeností?
 • Jaké změny nám způsobují stres?

V rámci workshopu se soustředíme zejména na tyto otázky.

19. května 2016, 15:00 – 18:15, Parkhotel Hluboká nad Vltavou

Workshop je součástí konference Trendy ve firemním vzdělávání ve třetím tisíciletí.

Vladimír Strejček

Workshop povede
Ing. Vladimír Strejček
Kouč, lektor a konzultant


Generální partner

Hlavní partneři

schwan cosmetics
IDEAL automotiv

Partneři

Dura
johnson controls Strakonice
oxford
Knurr Emerson
Ekonomická fakulta

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *