Konference 2013


konference
Trendy firemního vzdělávání 

7. června 2013
Podzámčí
Hluboká nad Vltavou

Jazyková škola jazz-com je specialistou na programy jazykového vzdělávání především pro firemní klientelu. Touto cestou se rozhodla podpořit oblast vzdělávání, ve které má jako škola největší zkušenosti, a které je součástí. Tedy programy firemního vzdělávání.

Program

Michaela Krausová

Zahájení konference

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.
Kvalita absolventů a jak na ni pohlížet.
Kde je rovnováha mezi všeobecnými znalostmi a praktickými dovednostmi?Co mohou vysoké školy naučit a co ne. Nesporné výhody spolupráce mezi vysokými školami a praxí.

Ing. Koloman Huťťan
Systém vzdělávání.
Práce s talenty, interní a externí vzdělávání, jeho efektivita a přínos.

Ondřejka Harvalíková
Postavte svou konkurenční výhodu na lidech.
Staňte se silným pracovištěm. Představení programu „Silné pracoviště“. ESFCR 2014-2020.

Elisabeth Ann George
Srovnání firemního vzdělávání v Anglii a v Čechách.
Srovnávání firemních vzdělávacích systémů a individuální vzdělávací programy. Jak souvisí vzdělání a praxe z pohledu České republiky a Anglie?

Michaela Krausová

Mgr. Michaela Krausová
Firemní jazykové vzdělávání.
Každá firma je specifická a vyžaduje vlastní řešení vzdělávacího programu.
Nejnovější metody vzdělávání a využití moderních technologií při jejich realizaci. Naše zkušenosti na praktických příkladech.

Vladimír Strejček

Ing. Vladimír Strejček
Vzdělávání jako interaktivní a živý proces se zpětnou vazbou.
Jak vypadá dnes obvykle ve firmách vnitropodnikové vzdělávání?
Jak bychom chtěli, aby vypadalo?
Jak jsou sestavovány a jak by mohly být sestavovány vzdělávací programy?
Manažer jako hlavní partner HR a zadavatel cílů v oblasti HR. Co obvykle funguje a co nefunguje téměř vůbec?

Hosté

  • Ing. Tomáš Jirsa, senátor parlamentu ČR a starosta města Hluboká nad Vltavou
  • Barbora Schelová Ph.D., ředitelka HR ve společnosti Bosch ČR v Českých Budějovicích a Osobnost HR 2012
  • Mgr. Petra Nagy, ředitelka pobočky Jižní Čechy Real-Treuhand Reality a.s., Raiffeisenbank
  • doc. Ing. Ladislav Rolínek Ph.D., děkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity
  • Ing. Jiří Stráský, ředitel kanceláře úřadu Jihočeské hospodářské komory
  • Mgr. Zdeněk Karásek – jednatel společnosti RPIC-ViP s.r.o. Ostrava a garant programu Silné pracoviště

Hlavní partner

Partneři

Dura
schwan cosmetics
Knurr Emerson
oxford