Přednášející

Štěpánka-Holcmanová

Štěpánka Holcmanová

Personální manažerka společnosti Magna Cartech, České Velenice, zodpovědná za personální oblast ve výrobním závodě se 600 pracovníky. Zkušenosti získala dříve jako lektorka a ještě dříve jako programátorka ekonomických aplikací. Práci s lidmi jí připadá rozhodně zajímavější.

Ke konferenci řekla:
„Konference je ideální příležitost pro sdílení zkušeností.“

Motto:
Každý má možnost volby. Ne každý si to však uvědomuje.

Jan-Holoubek

Jan Holoubek

Vedoucí skupiny vzdělávání ve společnosti Robert Bosch České Budějovice odpovědný za plánování a realizaci vzdělávacích aktivit pro 2500 zaměstnanců. V oblasti vzdělávání se pohybuje již 10 let, kdy začínal jako konzultant a později pracoval i jako lektor ve vzdělávací firmě. Ve společnosti Robert Bosch České Budějovice pracuje od roku 2011.

Ke konferenci řekl:
Setkání zástupců HR z regionálních podniků organizované paní Mgr. Michaelou Krausovou je jedinečnou příležitostí pro inspiraci, jak lépe pečovat o své interní zákazníky.

Motto:
Život je boj a to je dobře…

Koloman-Huťťan

Ing. Koloman Huťťan

personální ředitel TRW-DAS Dačice, zodpovědný za personální politiku a oblast bezpečnosti práce a životního prostředí ve výrobním závodě o 850 lidech. V oboru personalistika pracuje 15 let. Zkušenosti má nejen z českých, ale i japonských a amerických firem.

Ke konferenci řekl:
Věřím, že bude spíše pracovní workshop, kde navážeme nové kontakty a kde si každý najde něco pro sebe, co může uchopit a používat v jeho/její praxi. Na konference a školení chodí většinou 3 skupiny lidí: 1. vězni, 2. rekreanti, 3. objevovatelé. Věřím, že na této konferenci budou samí objevovatelé.

Motto:
Pesimismus je nálada, optimismus je volba.

Michaela-Krausová

Mgr. Michaela Krausová

Ředitelka a jednatelka jazykové školy jazz-com. Má dlouholeté zkušenosti s vedením jazykové školy a realizací firemních jazykových projektů. Je lektorkou sugestopedických jazykových kurzů a autorka dvoujazyčných jazykových učebnic pro tyto kurzy. Jako první v ČR se věnuje vzdělávání ve virtuální realitě tzv. 3D e-learningu a výuce přes videokonferenční hovor. Prosazuje vzdělávací jazykové programy zážitkovou metodou a využívá moderní technologie.

Ke konferenci řekla:
„Po úspěchu prvního ročníku konference firemního vzdělávání jsme se letos zaměřili na aktuálně diskutované téma, které řeší většina velkých i menších firem.
Krátké přednášky k ústřednímu tématu a účast zajímavých hostů jsou v tomto roce obohaceny workshopy vedené zkušenými kouči. Rádi bychom tak podpořili žádanou komunikaci mezi Vámi účastníky a budeme se těšit, že sdílené zkušenosti, vybudované kontakty i prezentované výstupy workshopů využijete ve Vaší společnosti.

Motto:
Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Vladimír-Strejček

Ing. Vladimír Strejček

Konzultant, kauč a lektor v oblasti lidských zdrojů a procesního řízení. Má dlouholeté zkušenosti z vrcholového managementu (23 let v korporátních společnostech), nadnárodních i středně velkých českých firem v oboru bankovnictví a stavební výroby. V současnosti se zabývá týmovým i individuálním rozvojem lidí, sestavováním a implementací rozvojových programů ve firmách.

Ke konferenci řekl:
„Letošní setkání by mohlo být hodně o uvědomění, že učení dospělých je založeno na jiných principech, než učení žáků. To by mohl být první krok k tomu, abychom mnohem více využívali v každodenním životě informace, získané na školeních a workshopech.“

Motto:
Když si uvědomíme, že něco neznáme, vyžaduje to velkou motivaci, abychom to změnili. A jediným člověkem, kterého můžeme skutečně motivovat, jsme my sami.

Michal-Šusták

Mgr. Michal Šusták

HR Manager společnosti Engel strojírenská spol. s r.o.; 16 let zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů v prostředí společností pocházejících z USA, Francie, Německa a Rakouska. 4 roky pracovních zkušeností v obchodu. Pracoval ve výrobních i obchodních společnostech v oblasti potravinářské a strojírenské výroby. V současnosti se dále zabývá pedagogickou a poradenskou činností např. pro Czech Management Institute.

Ke konferenci řekl:
Konference je pro mne příjemným setkáním nositelů zajímavých myšlenek a konceptů z různého prostředí, které účastníky obohacuje a v lepším případě inspiruje.

Motto:
Jaký si to uděláš, takový to máš.

Viktor-Vojtko

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční vztahy a zastupující vedoucí katedry obchodu a cestovního ruchu na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Ve své profesi se zabývá propojováním teorie a praxe (stáže studentů i pedagogů), manažerskými simulátory, spotřebním chováním a marketingem, finanční gramotností.

Ke konferenci řekl:
„Téma úspěšné a efektivní aplikace naučených znalostí a dovedností do praxe se od 90. let 20. století stává jedním ze středobodů vzdělávání dospělých. Je to společná výzva pro vzdělávací instituce i pro praxi a tato konference vytváří platformu pro vznik znalostní komunity, která má potenciál toto téma v jižních Čechách úspěšně uchopit a řešit.“

Motto:
Lidé se učí tím, že se zúčastňují a úžeji se zapojují do učící se komunity či kultury, a skrze interakce s jejími členy se učí seznamovat a podílet se na její historii, základech, kulturních hodnotách a pravidlech.
Catherine A. Hansman