Program 23. května 2014

8:30 – 08:45
ZAHÁJENÍ KONFERENCE, ÚVOD DO TÉMATU
8:30 – 08:45
Michaela Krausová
FIREMNÍ JAZYKOVÉ PORADENSTVÍ
Není na míru jako na míru. Co podpoří uplatnění znalostí po školení. Naše zkušenosti v případových studiích.
09:00 – 09:15
Koloman Huťťan
ŠKOLÍCÍ SYSTÉM JE ŽIVÝ MECHANIZMUS A PROCHÁZÍ VÝVOJEM
V současnosti směřujeme od externích k interním školením. Dále v rámci interních školení využíváme určitou formu Best Practice Sharing mezi sebou a je to velmi pozitivně přijímáno našimi pracovníky. Klademe velký důraz na vzdělávání a rozvoj od shora dolů a na společné aktivity managementu a klíčových pracovníků – talentů.
09:15 – 09:30
Štěpánka Holcmanová
ŠKOLIT INTERNĚ ČI EXTERNĚ?
Pro vybranou skupinu liniových manažerů jsme se rozhodli uspořádat školení, ve kterém jsme potřebovali zkombinovat externí i interní know-how. Jeho přípravě jsme věnovali hodně času, podíleli jsme se na jeho realizaci a s výsledkem jsme velmi spokojeni. Máme tak vytvořený model do budoucna, který budeme chtít zopakovat pro stejná nebo podobná školení.
9:30 – 09:45
Viktor Vojtko
SOCIÁLNÍ A SITUAČNÍ KONTEXT ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ZNALOSTÍ
Proč je někdy tak těžké to, co se naučíme, aplikovat v praxi?
09:45 – 10:00
Jan Holoubek
STANDARDIZACE NÁSTROJŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH EFEKTIVNÍ PŘENOS
KNOW-HOW

Aktuálním tématem naší společnosti je standardizace nástrojů zajišťujících efektivní přenos know-how na účastníky školení. Především pro oblast výroby jsou školení témat kvality a standardů práce zcela zásadní z pohledu maximalizace jejich efektivity a výtěžnosti.
10:00 – 11:00
Vladimír Strejček
1. ČÁST SKUPINOVÉHO WORKSHOPU
Uvedení workshopů
11:00 – 11:30
přestávka
11:30 – 12:00
2. ČÁST SKUPINOVÉHO WORKSHOPU
12:00 – 12:30
PREZENTACE VÝSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH SKUPIN / WORKSHOPŮ
12:30 – 12:45
Michal Šusták
OCHUTNÁVKA TÉMATU PRO DALŠÍ ROČNÍK KONFERENCE 2015
12:45 – 13:00
ZÁVĚREČNÁ DISKUSE K TÉMATU