Článek paní Aleny Mitter v Hlubockém zpravodaji z května 2014.
zpravodaj